Свежие статьи

Контрольная работа Договор

Контрольная работа по курсу Гражданское право "Договор" (Украина)
Содержание.
                                           
1.        Введение.                                
2.        Понятие и виды договора.                           
-         Содержание договора.    
3.       Заключение, изменение и расторжение договора.  
4.       Заключение.                                  
5.      Список литературы.      

Контрольна робота Договір поставки


Dryzja saita:
Poisk:
Stranici: [a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [p] [q] [r] [s] [t] [u] [v] [w] [x] [y] [z] [1] [2] [3] [4] [5] [6]
[sa](6) [sc](2) [se](7) [sh](6) [si](3) [sk](3) [sl](1) [sm](4) [so](6) [sp](1) [ss](1) [st](5) [su](1) [sv](2) [sw](1) [sy](1)

  1. svaty.org.ua
    Poslyo bolyoyo chyom uspyoshnoho nachala poslyodovalo nyo myonyoyo udachnoyo prodol*yoniyo. Ha syohodnjashnij dyon Svaty eto u*yo izvyostnaja torhovaja marka i pod etoj markoj u*yo vypuschyono 4 syozona syoriala svaty (pyorvyj syozon - eto odnosyorijnyj film "Svaty 7 syozon", vtoroj - eto dvuh syorijnyj film "Svaty 2", tryotij - eto 12-syorijnyj syorial «Svaty 3», chyotvyortyj - eto 16-syorijnyj syorial «Svaty 4»), a tak*yo novohodnyoyo shou "Hovohodniyo Svaty"

  2. svv55.ru
    Ryoklamnoyo ahyontstvo «Dontajm» - my pomo*yom najti pravilnoyo ryoklamnoyo ryoshyoniyo, kotoroyo budyot sochitayomym s tipom Vashyoho biznyosa, razmyorom kompanii i Vashim bjyd*yotom


Контрольна робота з курсу Цивільне право "Договір поставки"

ПЛАН

1.    Договір поставки (теорія)
2.    Договір поставки (зразок)


Контрольна робота з курсу Цивільне право "Право приватної власності"

ПЛАН
1.    Речові права
2.    Право приватної власності
3.   Набуття права власності
4.   Момент набуття права власності
5.   Набувальна давність


Зразок позовної заяви про стягнення неустойки за недопоставку товару

Зразок позовної заяви про стягнення боргу

Пока еще нет статей.


4dab676a
Популярных статей пока еще нет.